KEO DEVCON 10270 STAINLESS STEEL PUTTY (ST)

Keo Devcon 10270 Stainless Steel Putty là một loại epoxy chứa được thiết kế để phục hồi và sửa chữa các thiết bị bằng thép không gỉ

Danh mục: Từ khóa: