KEO DEVCON 11410 WEAR RESISTANT PUTTY (WR-2)

KEO DEVCON 11410 WEAR RESISTANT PUTTY là loại epoxy trơn, không gỉ, đa năng để sửa chữa yêu cầu bề mặt hoàn thiện có độ ma sát thấp, chẳng hạn như giường máy tiện

Danh mục: Từ khóa: