KEO DEVCON 10260 BRONZE PUTTY

KEO DEVCON 10260 BRONZE PUTTY là một loại epoxy đồng để sửa chữa ống lót, trục, vật đúc và các bộ phận thiết bị bằng đồng

Danh mục: Từ khóa: