KEO DEVCON 10050 CARBIDE PUTTY

DEVCON 10050 CARBIDE PUTTY là epoxy chứa silicon cacbua để tiết kiếm chi phí thay mới và bảo vệ chống mài mòn

Danh mục: