KEO KORROBOND 65 COMPONENT

KORROBOND 65 COMPONENT là hợp chất nền gốc epoxy hai thành phần và vật liệu giảm chấn cho các máy nghiền hình nón và máy quay hồi chuyển sơ cấp

Danh mục: